Sie 192018
 
Fizjoterapeuta Wrocław

Niezdrowy tryb życia, przepracowanie, częste urazy powodują, coraz więcej osób szuka pomocy u doświadczonych fizjoterapeutów. Nowoczesny, posiadający dużą wiedzę fizjoterapeuta potrafi dobrać optymalne programy terapeutyczne dla swoich pacjentów – każdy przypadek traktuje indywidualnie.

W nowoczesnej fizjoterapii badanie ma określone cele. Główne, stawiane podczas badania każdego pacjenta, to przede wszystkim rozpoznanie dysfunkcji ruchowej, ustalenie środków ostrożności i przeciwwskazań, stworzenie planu terapii, ustalenie parametrów wywiadu i badania manualnego do oceny postępów procesu usprawniania, przeprowadzenie próbnej terapii i jej ocena. Powodzenie terapii uwarunkowane jest predyspozycjami jakie powinien posiadać fizjoterapeuta. Należą do nich:

  • Odpowiedni poziom wiedzy
  • Umiejętności komunikacyjne
  • Zdolności obserwacji klinicznej
  • Umiejętności manualne

Skuteczna fizjoterapia jest postępowaniem, na które składa się wiele uzupełniających się elementów: fizykoterapia, kinezyterapia, masaż. W rehabilitacyjnej przychodni Multi-Med w centrum miasta Wrocławia fizjoterapeuta zaoferuje Państwu wszystkie wymienione zabiegi, otoczy opieką i dobierze odpowiednie leczenie do Państwa schorzenia. Specjalizujemy się w leczeniu oraz profilaktyce chorób narządu ruchu. Stosujemy nowoczesne metody rehabilitacji – Mackenzie, kinesiotaping, pnf, terapia manualna, ndt-bobath. W naszym centrum medycznym przyjmują: fizjoterapeuta, neurolog, logopeda (neurologopedia dla dzieci i dorosłych), lekarze rehabilitacji, chirurdzy w tym torakochirurg oraz ortopeda.

Kwi 222016
 
NDT-Bobath Wrocław

Rehabilitacja metodą ndt-bobath ulega ciągłym modyfikacjom. Wynika to z coraz większej wiedzy i doświadczenia nabywanego przez terapeutów czy lekarzy np. (rehabilitant, neurolog ) spędzających wiele godzin z pacjentami.

Obecnie jeszcze więk­szą uwagę (zarówno w diagnozie, jak i w terapii) zwraca się na indywidualne cechy każdego organizmu. Ogromne znaczenie odgrywają: budowa i czynność układu nerwowego, mięśniowo-szkieletowego, odde­chowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego. Bardzo istotne jest też w jakim środowisku organizm rozwija się, dojrzewa, przebywa i zdobywa doświadczenia ruchowe.

Różnice te powinny być uwzględnione w pracy metodą ndt-bobath. Plan rehabilitacji musi uwzględniać odmienność każdego przypadku i zostać dokładnie ustalony w porozumieniu z pacjentem lub jego rodzicami. Należy dokładnie przedyskutować i określić oczekiwania pacjenta i rodziców, nie zapominając przy tym, że każda osoba a w szczególności dziecko zmienia się w trakcie rozwoju i zmiany te będą również istotne podczas trwania terapii.

Po dokładnym badaniu i zdiagnozowaniu występujących problemów fizjoterapeuta ndt-bobath musi omówić możliwe do osiągnięcia wyniki terapii, nie zapominając przy tym o granicach skuteczności metody, które wyznaczane są przez stopień uszkodzenia mózgu i na­silenie występujących nieprawidłowości oraz zaburzeń ruchowych.

Pamiętać należy, że usprawnianie metodą ndt-bobath jest często długotrwałe – nowe wzorce ruchowe muszą stopniowo wypierać te niepożądane tak by finalnie stać się częścią własnego programu ruchowego pacjenta „wpisanego” w jego schemat ciała.

Metoda ndt-bobath jest wykorzystywana do pracy z pacjentami tymi najmniejszymi – nawet kilkutygodniowymi oraz z dorosłymi. U dzieci przynosi często spektakularne efekty i prowadzi do całkowitej eliminacji przyczyn niesprawności.